داستان سکسی منو مینو

داستان های سیسکی باید طوری نوشته بشوند که قطعا حشرتون بره بالا . بیشترم با عکس و متن باید اینکارو کرد نه با فیلم.

خب حالا مینو کی بود ؟ مینو دوست خانوادگی ما توی بلوک بقلی بود من از تابستون که اومده بودن اینجا شده بود گاهی ببنیمش

پنجره اتاق من روبروی پمجره اتاق مینو بود ، اینکه از کجا فهمیدم اسمش مینو هست هم خیلی جالبه یعنی یه روز که دوتاسش اومده بودن من اسمشو شنیدم که میگن

یک روزم وقتی داشت لباس عوض میکرد با یه شورت و سوتین سفید اون بدنش خفن سکسییشو دیدم


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *