دسته‌ها
داستان های حشری داستان های لیلا سکسی

سکس من در شرکت دولتی

تازه ۱۸ سالم شده بود و خوب اون .موقع من وارد یک شرکت دولتی بزرگ شده بودم که براشون یک سری کار ها انجام بدم

اونجا یک خانوم خیلی خوشگلی بود که در ابتدا از همه دخترای اونجا خوشگل تر بود

من از اول بهش چشم داشتم و ازش خیلی خوشم میومد ولی خوب هیچوقت بهش نزدیک نمیشدم

و بعد. در طی زمان من تا ۲۰ سالگیم بااون شرکت کار میکردم یک روز

برای یک کاری بعد از چند ماه رفتم اونجا و وای

نمیدونید چقدر اون خوشگل و سکسی جذاب. و حشری کننده شده بود

و بعد بخاطر کار مجبور شد که شمارش رو بهم بده

ما هم تموم روز و شب باهم صحبت میکردیم و حرفای سکسی میزدیم

ولی یک روز که رفتم توی شرکت دیدمش و. این ماجراا ادامه دارد …

دسته‌ها
داستان های حشری داستان های لیلا سکسی

رژ لب سکسی لیلا روی بدنم

خوب سلام شاید همی اول فکر کنیم یکم این داستنان فانتزی و عجیبه ولی سخت در اشتباهید

من ولیلا یکبار به صورت خیلی عجیبببببب باهم سکس داتشتیم

سکسی که تا سال های سال نمیتونم فراموشش کنم

وقتی اونروز لیلارو دیدم با اون رژ لب سکسیش که برق میزد عاشق این شده بودم بقلش کنم و بهش بگم وایی چه رژ لب سکسی ای داری

همینطوری که یکم گذشت بیشتر از قبل دلم میخواست بغلش کنم و بهش بگم که تو شدی تموم خواسته من از یک سکس کامل

اونروز به هر نحوی که شد لیلا از خونه زد بیرون و خوب پدر ماد رش و راضی کرد ه بود که اره میره خونه دوستش برای درس چون اون موقع هم تو فصل امتحانات دانشگاه بود

و من شب لیلارو. بردم به هتلی که دوستش یکی از نزدیکانم بود و با لیلا که از بچگی دوس داشتم حتی یکبارک که شده از نزدیک ببینمش تنها شدم

وای

چه بدن سکسی ای هر بار که میدیمش بییشتر از قبل حشری تر میشدم

همه چیز داشت منفجر میشد تو سرم

لیلارو بغل کردم بوسش کردم و اون هم همینطور اون رژ لب سکسی لیلا

تموم بدنم و گرفته بود

همه جای من قرمز شده بود