دسته‌ها
سکسی

داستان ساک سکسی تو ماشین

وقتی ۱۷ سالش بود باش آشنا شدم من ۲۹ سالم بود

ایران نبودم داشتم با ماشین از سینسینتی اوهایو بر میگشتم به سن آنتانیو در تگزازس که تو مسیر یه دختر ۱۷ ساله را سوار کردم چون یخلی بچه بود نترسیدم که خلاف باشه در صورتی که توی آمریکا کلی خلاف کار همین طوری تو جاده ها وجود داره ..

اولین چیز یکه هم گفت این بود :

میخوای کیرتو ساک بزنم وقتی رانندگی میکنی ؟!

و داستانش روع شد منم بهش گفتم نمخوام با یه دختری بچه که به سن قانونی نرسیده وارد رابطه بشم شاید ندونید ولی اونجا خیلی کار خطر ناکی و کودک آزاری Child abuse حساب میشه !